Informatie 6e NT1-conferentie 2023

6e conferentie

THEMA
Voor deze 6e conferentie ligt het accent op het bereiken van de NT1-deelnemers. Om dat goed te doen is samenwerking tussen verschillende organisaties essentieel.
Bereikt men de deelnemer? Dan is het van belang dat deze een passend traject kan volgen én dat ook succesvol kan afronden. Op de conferentie worden voorbeelden gepresenteerd van die noodzakelijke samenwerking en van vruchtbare lespraktijken.

Deze conferentie is ook bedoeld en toegankelijk voor beleidsambtenaren, taalregisseurs en professionals uit de bibliotheekwereld die verantwoordelijk zijn voor basisvaardigheden.
(Stel dus geïnteresseerde professionals uit je netwerk op de hoogte.)

Het ochtend- en het middagprogramma starten met een plenaire sessie, waarin de verschillende partners laten zien op welke wijze zij met elkaar samenwerken om NT1-deelnemers te bereiken en ervoor te zorgen dat ze het juiste aanbod krijgen.

Na de plenaire sessies hebben de deelnemers zowel voor als na de middag de mogelijkheid om een workshop naar keuze te volgen (zie informatie hieronder).
En uiteraard zijn er weer de lunch en de informatiemarkt.

naar inschrijfformulier
www.nt1-docenten.nl/form/inschrijving-6e-conferentie-nt1

 

PROGRAMMA
09.00   Ontvangst, inloop, informatiemarkt
10.00    Opening
10.15    Plenaire sessie 1
11.15    Eind plenaire sessie 1
11.30    Start workshops voormiddag (a, b en c)
12.30    Lunch en informatiemarkt
13.30    Plenaire sessie 2
14.30    Eind plenaire sessie 2
14.45    Start workshops (1, 2, 3 en 4)
15.45    Borrel

DETAILS
- deelnamekosten conferentie: € 85,- (excl. BTW)
- datum: 22-03-2023, van 10.00 tot 16.00 u (inloop vanaf 09.00 u)
- plaats: conferentiecentrum KAS. De Bleek 13,
   3447 GV Woerden, tel. 0348 48 21 22
- plaatsing in conferentie en in workshops: op volgorde van aanmelding
- contact met de organisatie: nt1docenten@gmail.com

De voorbereidingsgroep van de conferentie bestaat uit: Marianne Verhallen (Eenvoudig Communiceren), Ellen Vaessen-ten Haaf (Vista College), Nadine Strik van Waard en Anna Nynke Heidbuurt (Stichting Lezen & Schrijven), Aimee Willems (Curio), Pieter de Graaf (stichting Alfabeter) en Mieke de Haan (UNESCO Leerstoel VE).

plenaire sessies

Sessie 1 (voormiddag)
We bouwen een sterk netwerk

LVIn de ochtend gaat het over de ervaringen van de NT1-werving in de Regio Rivierenland. “Het bereiken van NT1-deelnemers blijft een grote uitdaging. In Regio Rivierenland gaan we die uitdaging samen aan. We bouwen een sterk netwerk: we zijn geen concurrenten, maar benutten elkaars sterke punten en vullen elkaar aan. Wij geloven dat deze sterke samenwerking ervoor kan zorgen dat je mensen in de regio beter kunt bereiken. Dat doen we met experimenten, vallen en opstaan en dat begint al hier en daar succes af te werpen.”

Presentator: Lisanne Veraart, Projectleider Leven Lang Ontwikkelen VE


Sessie 2 (namiddag)
Je bereikt meer NT1 deelnemers door in de regio goed met elkaar samen te werken, en zo doen wij dat in Friesland.

Annemiek van der SpekNT2 deelnemers komen zelf wel naar het aanbod van Taalhuizen, taalaanbieders en natuurlijk de ROC's. Naar de NT1'er moeten we echt op zoek gaan, vertelt Annemiek van der Spek (Docent bij Friesland College én coördinator van de Taalhuizen in Friesland). En dat doen de Taalhuizen in Friesland door de samenwerking te zoeken met werkgevers. Zo is er binnen de gemeente Leeuwarden een samenwerkingsproject waarbij gemeente (als werkgever), Friesland College (als professionals) en de Taalhuizen (met vrijwilligers ter ondersteuning) de werknemers in de gemeentelijke groenvoorziening bijscholen in werktijd. Dat bijscholen vindt plaats binnen de non-formele educatie, op basis van een individueel projectplan op maat en vindt plaats in de Taalhuizen. We delen graag, samen met onze partner, de gemeente Leeuwarden, onze kennis en ervaring rond deze aanpak met u.

Presentator: Annemiek van der Spek, Taalcoördinator regio Leeuwarden en Vrijwilligerstrainer


plenair

workshops

WORKSHOPS VOORMIDDAG


WORKSHOP A:     
Werving van en werkwijze met de doelgroep NT1

IBTijdens deze workshop maakt u kennis met onze wijze van werving van NT1-deelnemers. Deze steunt op 2 pijlers: het hebben van goede relaties met doorverwijzers en een aantrekkelijk, praktijkgericht aanbod. En dat gaat niet vanzelf. Daar steken we veel tijd en moeite in. We nemen u vervolgens mee in onze didactiek van gepersonaliseerd werken met het circuitmodel. Kernwoorden van dit model zijn: maatwerk, leerdoelen, zelfsturend en portfolio.

De workshop wordt verzorgd door Ilona Borger, VISTA College TAAL+
 

WORKSHOP B:     
Bereiken van laaggeletterden: good practices uit 20 landen!


mdgMaurice de Greef heeft onderzoek gedaan naar good practices uit diverse landen. Hoe bereikt en elders laag taalvaardige volwassenen voor scholingstrajecten. Deze goede praktijken lijken te zijn: Het koppelen aan verschillende sectoren, het centraal stellen van de eigen behoeften en de belevingswereld van de deelnemers, maar ook het koppelen aan een beroepsopleiding.
Tijdens deze workshop krijg je alle ins en outs van de 20 projecten uit de verschillende landen. En je maakt aansluitend een kort, eigen actieplan voor de werving van deelnemers.

De workshop wordt verzorgd door
Maurice de Greef, Leerstoelhouder UNESCO, Leerstoel VE

 

WORKSHOP C:     
Maatwerktraject integrale aanpak


JBHet realiseren van een integrale aanpak van laaggeletterdheid is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wel belangrijk, want laaggeletterdheid hangt samen met veel beleidsterreinen binnen het sociaal domein. De uitdaging is om basisvaardigheden “in te vlechten” in een scala van andere beleidsterreinen, zodat we ook het bereik van NT1’ers kunnen vergroten.
Samen met de Universiteit van Utrecht hebben we een maatwerktraject ontwikkeld om gemeenten te helpen de aanpak van laaggeletterdheid meer te verbinden met andere beleidsterreinen. In deze workshop vertellen we meer over dit maatwerktraject.

De workshop wordt verzorgd door
Jolanda Beernink, Stichting Lezen & Schrijven

materialenmarkt


 

 

 

 

 

 

                                                                                               materialenmarkt
 

WORKSHOPS NAMIDDAG


WORKSHOP 1:     
Hoe bereiken wij de NT1-deelnemer en hoe zorgen we voor een succesvol traject?


Linda HagenauwAls u denkt van mij een kant-en-klare oplossing voor uw wervingsprobleem te krijgen, dan moet ik u helaas teleurstellen. Wel gaan we aan de slag met een omdenkstrategie. We stappen af van het idee dat je NT1’ers moet werven met je aanbod.
In plaats daarvan krijgt u handvatten om vindplaatsgericht te werken en de leerbehoefte op te halen van de doelgroep op die vindplaats. U kunt vervolgens met maatwerk uw NT1-aanbod hierop afstemmen, blijvend een vinger aan de pols houden en gaan zorgen voor een doorlopende leer- of ontwikkelingslijn.

De workshop wordt verzorgd door
Linda Hagenauw, projectleider Toptaalgroep.

WORKSHOP 2:         
Hoe leren NT1’ers?


PPDe doelgroep NT1 is zeer divers. In het onderwijs aan NT1’ers vind je leerders met uiteenlopende niveaus, verschillende leerwensen en leerbehoeften, en verschillende manieren van leren. Hoe docenten leerders effectief kunnen helpen bij hun ontwikkeling én hoe ze zelfstandigere leerders van hen maken: daar gaat deze workshop over. Een op het individu gerichte aanpak, de kracht van de groep en een coachende benadering staan hierbij centraal.

Deze workshop wordt verzorgd door
drs. Petra Popma, Senior adviseur ITTA UvA

WORKSHOP 3:     
Succesvol samenwerken binnen de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid


StHVanaf 2025 zijn de gemeenten onder andere verantwoordelijk voor de gezinsaanpak. Door laag taalvaardige ouders te ondersteunen in een actieve rol in de taalopvoeding van hun kinderen doorbreken we de cyclus van laaggeletterdheid. De crux is een intensieve samenwerking tussen gemeenten, bibliotheken en lokale partijen. Stichting Lezen, de KB en Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelden in opdracht van OCW een stappenplan voor het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Het stappenplan geeft gemeenten concrete handvatten om de gezinsaanpak vorm te geven.
De presentator laat in deze workshop zien hoe je aan de slag kunt gaan met het stappenplan en geeft praktijkvoorbeelden uit de ontwikkel- en pilotgemeenten.

Deze workshop wordt verzorgd door:
Saskia ten Houten, projectleider GGG

WORKSHOP 4:     
De Haagse aanpak


HAInwoners van Haaglanden die hun taalvaardigheden, digitale vaardigheden en meer willen verbeteren doen dat met succes in de Leeromgeving Oefenen.nl. Zij leren zelfstandig of met (online) begeleiding van een vrijwilliger of docent. Team Online Leren van de Taal+ School (ROC Mondriaan) beheert de Haagse licentie en ondersteunt 43 organisaties.
Het Team helpt professionele en vrijwillige begeleiders die overal in de stad laagdrempelige activiteiten aanbieden aan Hagenaars om hun basisvaardigheden te verbeteren. Ook wordt vrteld over de successen van deze aanpak.

Deze workshop wordt gegeven door
Mirjam de Bont (l) en Jeske de Bekker (r) van het Team Online Leren
van de Taal+ School (ROC Mondriaan)

 

 epale
Deze conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door EPALE.